Édességek, sütemények nem csak cukorbetegeknek, hanem mindenkinek,aki a magas kalóriatartalmú, a szervezet számára semmilyen fontos tápanyagot nem tartalmazó répacukrot ki akarja iktatni az étrendjéből


2011. december 7., szerda

Az Európai Bizottság rendelete a szteviáról

A BIZOTTSÁG 1131/2011/EU RENDELETE
(2011. november 11.)
az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének a szteviol glikozidok tekintetében történő módosításáról
(EGT-vonatkozású szöveg)
AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,
tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,
tekintettel az élelmiszer-adalékanyagokról szóló, 2008. december 16-i 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre ( 1 ) és különösen annak 10. cikkére és 30. cikke (5) bekezdésére,
mivel:
(1) Az 1333/2008/EK rendelet létrehozza az élelmiszerekben való felhasználásra jóváhagyott élelmiszer-adalékanyagok uniós listáját, és meghatározza felhasználási feltételeiket.
(2) Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) megvizsgálta a Stevia rebaudiana Bertoni növény leveleiből nyert és édesítőszerként használt szteviol glikozidok biztonságosságát, és 2010. március 10-én adta ki véleményét ( 2 ). A Hatóság megengedhető napi bevitelt (ADI) határozott meg a szteviol glikozidokra (szteviol-egyenértékként kifejezve, 4 mg/kg testsúly/nap). A felnőttek és a gyermekek szteviol glikozidokkal szembeni expozíciójára vonatkozó óvatos becslések szerint az ADI várhatóan meghaladja majd a javasolt maximális felhasználási szinteket.
(3) Figyelembe véve a Hatóság következtetését, a kérelmezők 2010 szeptemberében bemutatták a felhasználási módok felülvizsgálatát, és a Hatóságot felkérték e felhasználások vizsgálatára. Az új expozíciós vizsgálatra vonatkozó közlemény 2011 januárjában jelent meg ( 3 ). A felhasználások felülvizsgálatának ellenére a Hatóság következtetése nagyon hasonló maradt: nagy mennyiségben történő fogyasztás esetén az ADI várhatóan a felnőtteknél és gyermekeknél egyaránt meghaladja majd a javasolt szinteket. A szteviol glikozidokkal szembeni teljes várható expozíció fő kiváltói az alkoholmentes, ízesített italok (üdítőitalok).
(4) Figyelembe véve a csökkentett energiatartalmú új termékek forgalomba hozatalának szükségességét, engedélyezni kellene a szteviol glikozidok édesítőszerként való alkalmazását megfelelő maximális felhasználási szinteken. Figyelembe véve az üdítőitalok esetleges jelentős hozzájárulását a szteviolglikozid-bevitelhez, csökkenteni kellene az ízesített italoknak a Hatóság által megvizsgált, korábban javasolt felhasználási szintekhez képesti felhasználási szintjét.
(5) A Bizottság a szteviol glikozidok gyártóitól és felhasználóitól információkat fog kérni az élelmiszer-adalékanyag engedélyezés utáni tényleges felhasználásáról. A Bizottság ezeket az információkat a tagállamok rendelkezésére bocsátja majd. Szükség esetén a Bizottság felkéri a Hatóságot, hogy új, módosított expozíciós vizsgálatot végezzen, figyelembe véve egyrészt a szteviol glikozidok tényleges felhasználását az élelmiszerek különböző alkategóriáiban, másrészt a hagyományos, illetve a csökkentett energiatartalmú élelmiszerek fogyasztását.
(6) A Hatóság a véleményében szteviol-egyenértékként határozta meg a szteviol glikozidokra vonatkozó ADI-t. A szteviol glikozidoknak való étrendi kitettséget szintén szteviol-egyenértékként fejezték ki. Emiatt helyénvaló, hogy a maximálisan megengedett felhasználási szinteket is szteviol-egyenértékként fejezzék ki. A szteviol glikozidok maximális szintjeit az előírásokban említett, valamennyi megnevezett szteviol glikozid összegeként fejezik ki és azok az előírásokban szereplő konverziós tényezők felhasználásával szteviol-egyenértékké alakíthatók át.
(7) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével, és sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem ellenezte azokat,
ELFOGADTA EZT A RENDELETET:
1. cikk
Az 1333/2008/EK rendelet módosítása
Az 1333/2008/EK rendelet II. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.HU 2011.11.12. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 295/205
( 1 ) HL L 354., 2008.12.31., 16. o.
( 2 ) Az élelmiszer-adalékanyagok és az élelmiszerekhez hozzáadott tápanyagforrások testületének tudományos véleménye a szteviol glikozidok élelmiszer-adalékanyagként javasolt felhasználásának biztonságosságáról. The EFSA Journal (2010); 8(4):1537.
( 3 ) Az EFSA közleménye: „Revised exposure assessment for steviol glycosides for the proposed uses as a food additive.”(A szteviol glikozidok élelmiszer-adalékanyagként való felhasználására vonatkozó, felülvizsgált expozíciós vizsgálat). The EFSA Journal (2011); 9(01):1972.
2. cikk
Átmeneti rendelkezés
Az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének az élelmiszer-adalékok uniós jegyzékének létrehozásával történő módosításáról szóló, 2011. november 11-i 1129/2011/EU bizottsági rendelet ( 1 ) 2. cikkének (1) bekezdésétől eltérve az 1333/2008/EK rendelet II. mellékletének B. és E. részében a szteviol glikozidokra (E 960) vonatkozó bejegyzéseket e rendelet hatálybalépésének napjától kell alkalmazni.
3. cikk
Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.
Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
Kelt Brüsszelben, 2011. november 11-én.
a Bizottság részéről
az elnök
José Manuel BARROSO

0 megjegyzés:

Related Posts with Thumbnails

Blogidőszámítás

FIGYELMEZTETÉS


A blogon közzétett receptek és egyéb írások a cukorbetegségemmel kapcsolatos saját tapasztalataimat tartalmazzák anélkül, hogy ezirányú képzettségem lenne. Ezek nem tekinthetők sem orvosi, sem dietetikusi tanácsnak.
Receptjeim

A Miner szakácskönyv oldalán

MIÉRT


Amikor kiderült, hogy cukorbeteg vagyok, úgy éreztem, hogy vége a világnak. Nem sokat tudtam a cukorbetegségről, de azt igen, hogy ezentúl le kell mondanom az édességekről, amiket úgy szeretek Miután az első nagy megrázkódtatás elmúlt, elővettem a sok év alatt összegyűlt, jól kipróbált receptjeimet, és elkezdtem átdolgozni őket. Kiszámoltam a kalóriákat, kipróbáltam, hogy működnek-e édesítővel. Ahol a cukor mennyisége a sütemény állagához szükséges volt, ott módosítottam a formáján, elkészítési módján. Azóta nem cukorbeteg vendégeimen is kísérletezve sok receptem gyűlt össze, amelyek alapján készített süteményeimet ők is szívesen fogyasztották. A cukorbeteg állandó lelkiismeretfurdalások között él. Ha evett, azért, ha nem evett azért. Nem könnyű áttérni a rendszeres életmódra, gyakran, keveset enni, a kalóriákat számolni, társaságban, vendégségben visszautasítani egy igazán ízletesnek látszó ételt, elviselni a sajnálkozó pillantásokat, ha elmondjuk, hogy a betegségünk miatt nem ehetünk mindent. Magyarországon az éttermek túlnyomó részében nem tartanak diabetikus édességeket, így ha mégis süteményre vágyunk, készítsük el magunknak. A sütemények, torták kellemesebbé teszik az életet. Miért mondanánk le róluk csak azért, mert az élet úgy hozta, hogy cukorbetegek vagyunk. Azoknak a családoknak, ahol cukorbeteg van, azt tanácsolom, próbálják ki ezeket a recepteket, és így egyetlen családtag sem marad ki a családi ünnepek fénypontjának tekinthető édességek fogyasztásából. Édességet enni is, készíteni is jó mulatság. Készítsünk hát szórakozva finomságokat. Ezeket az édességeket szívesen eszik és készítik nem cukorbeteg barátaim is.

  © Blogger templates ProBlogger Template by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP